Онлайн игра Asteroid, браузерная игра на javascript
THRUST
LEFT
FIRE